Jak pracujemy

1. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA ORAZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Przed rozpoczęciem prac projektowych pierwszym ważnym etapem jest wizja lokalna na budowie oraz dokładny pomiar pomieszczeń. Ma to na celu zweryfikowanie minimalnych różnic wymiarowych pomiędzy projektem domu (mieszkania) a stanem surowym.

2. PROJEKT KONCEPCYJNY

 Po inwentaryzacji architektonicznej można przejść do kolejnego punktu, czyli projektu koncepcyjnego. Głównym celem jest przedstawienie inwestorowi trzech wersji rozplanowania funkcjonalnego wszystkich mebli, sprzętów i sanitariatów. Na tym etapie zajmujemy się również zmianami rozmieszczenia ścianek działowych. Po zatwierdzeniu jednego z zaproponowanych układów, pracujemy nad ostateczną formą projektu.

3. WIZUALZIACJA POMIESZCZEŃ

  W końcu przyszedł czas na zobrazowanie Państwa wymarzonych wnętrz. Bazując na wybranej koncepcji przez inwestora, tworzymy realistyczne wizualizacje pomieszczeń. Wspólnie z klientami pracujemy nad ostateczną wersją wnętrza, która odzwierciedla ich wizję i oczekiwania.

4. WYBÓR MATERIAŁÓW I MEBLI

W ramach projektu razem z klientem wybieramy w sklepach materiały zastosowane w projekcie. Następnie przygotowujemy szczegółowy wykaz tych materiałów, mebli, sanitariatów, czy opraw oświetleniowych. Wyliczane są również niezbędne ilości potrzebne do zrealizowania projektu. Każdy projekt dostosowujemy do budżetu inwestora.

5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA DLA EKIPY BUDOWLANEJ

Ostatnim etapem do ukończenia projektu jest wykonanie rysunków technicznych, niezbędnych dla ekip remontowych. Klienci otrzymują dwie kopie danej dokumentacji, która zawiera:
- rzut domu/mieszkania
- rzut posadzek
- rzut sufitów podwieszanych
- rzut z rozmieszczeniem opraw oświetleniowych
- rzut oświetlenia z włącznikami i gniazdkami
- rozwinięcia ścian każdego z pomieszczeń z uwzględnieniem zabudowy meblowej pod wymiar

6. ODDANIE PROJEKTU

Dotarliśmy do końca naszej drogi projektowej gdzie inwestor może cieszyć się ostateczną wizją swoich czterech kątów i przechodzić do realizacji projektu.